Sporządzanie ekspertyz i opinii rzeczoznawczych

Wycena pojazdów

Sporządzanie ekspertyz i opinii rzeczoznawczych


  • Wycena pojazdów, maszyn i urządzeń
  • Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych
  • Szacowanie szkód ubezpieczeniowych
  • Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:
  • zakresu napraw
  • jakości wykonanych napraw
  • identyfikacji pojazdów
Wycena pojazdów 530-849-909, Sporządzanie ekspertyz i opinii rzeczoznawczych


Galeria