Festimo.pl profesjonalna wycena nieruchomości

Oferta

Główną działalnością firmy FESTIMO jest:


 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkania; lokale użytkowe; garaże),
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane; rekreacyjne; komercyjne; grunty rolne),
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne; budynki gospodarcze; budynki przemysłowe i usługowe; hale magazynowe; domy w budowie; domki letniskowe).

Wyceny realizujemy dla celów:

 • uzyskania kredytu (zabezpieczenia wierzytelności banku),
 • kupna, sprzedaży oraz zamiany nieruchomości,
 • podziału majątku,
 • ustalenia wysokości poniesionych nakładów na nieruchomości ,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • ustalenia wkładów niepieniężnych do spółek (wniesienie aportu),
 • skarbowo – podatkowych (ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn),
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • dokonania egzekucji z nieruchomości,
 • sądowych (uzyskanie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości w imieniu małoletniego lub osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej),
 • ustalenia wysokości należności za wyłączenie gruntów rolnych/leśnych z produkcji,
 • ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • postępowania upadłościowego (dla potrzeb syndyka),
 • ustalenia odszkodowania,
 • ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i innych opłat,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • dla indywidualnych potrzeb Klienta.